Консултанти

Появява се ново поколение инженери по сигурността или ключари обслужващи електронно заключване. Те ще работят за охранителни фирми и ще планират  целите системи за сигурност работещи по контрол на достъпа. Ключаря ще направи оценка на нивото на сигурност, заплахите и ще разработи план за сигурност в съответствие с нивото на заплахите. Колкото по-високо ниво на сигурност, толкова по-скъпо става. Ключаря трябва да направи компромис между цена и ниво на сигурност за клиента.

Професията на ключар също е специализирана. Често се срещат ключари, които се занимават изключително с  вътрешни брави и ключове, автомобилни ключалки. Много са станали консултанти  по сигурността. Има различни нива на квалификация, които един ключар може да придобие днес в зависимост от равнището на уменията, областта на специализация  и опит.

С тенденция към намаляване на обхвата на работата дължащ се на технологичните нововъведения, като например цифрови брави, ключарите сега са увеличили обхвата си на работа до хардуер за врати, рамки за врати и прозорци, панти за врата и електрически удар.

2 thoughts on “Консултанти”

  1. Искам да Ви попитам къде и кога мога да изкарам курс за ключар ? Ако може да ми пратите информация на горепосочения е-мейл. Благодаря предварително!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *